ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

วันรพี 60 และไหว้ครู

ประกาศสอบแก้ตัวภาคกศป-3.59

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร-กศ.ป-3.59 (1)

ผศ.ทองพูล แสงคำ

ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์

ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์